Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

„Valmistudes loenguks auväärse Tallinna Ülikooli suures ringauditooriumis küsin ma endalt, kas olla päevakajaline ja rääkida sellest, et kriisis on vägi ja võimalus, et kriis sunnib oma elus inventuuri tegema, väärtusi pingeritta panema ja vastavalt sellele tegutsema: loobuma näivalt tähtsast ja kultiveerima seda, mis tegelikult on oluline. Või jääda ootuspäraselt akadeemiliseks ja rääkida sellest, mida auditoorium tõenäoliselt eeldab: suitsiid kui fenomeen, suitsiidide esinemine meil ja mujal, suitsiid kui protsess ja seda mõjutavad tegurid, suitsidaalsus elukaare kontekstis, kuidas tõsta rahva stressitaluvust, mida peale hakata suitsidaalses kriisis inimesega ja kuidas igaüks meist sel maakamaral kindlamini seista saaks“

Airi Värnik on Tallinna Ülikooli professor (vaimne tervis) ja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi asutaja ning juhataja. Doktorikraadi on kaitsnud meditsiinidoktorina (gerontopsühhiaatria) Leningradi Behterevi-nimelises Instituudis ning meditsiini- ja filosoofiadoktorina (psühhiaatria, suitsidoloogia) Stokholmi Karolinska Instituudis. On olnud Rahvusvahelise Suitsiidiohvri leinajate Võrgustiku (INSS) president, EV presidendi Akadeemilise Nõukogu sisekaitse ja julgeoleku komisjoni liige, Tervishoiuministeeriumi mittekoosseisuline kohtupsühhiaatria peaekspert. Käesolevalt  Rahvusvahelise Suitsiidiuuringute Akadeemia (IASR) täisliige, tihe rahvusvaheline koostöö vaimse tervise spetsialistide ja suitsidoloogidega Euroopa Komisjoni ja WHO projektide juhtkomitee liikmena ja eestipoolse juhina (OSPI, SEYLE, MONSUE, ProMenPol), ekspert rahvusvahelistes projektides, retsensent ja toimetuskollegiumi liige teadusajakirjade juures. Tegev Eesti Teadusfondi ja HM poolt sihtfinatseeritud projektides.

A.Värniku teadusliku uurimistöö põhisuunaks on sotsiaalteadused (suitsidoloogia, sotsiaalpsühhiaatria, vaimse tervise kaitse ja edendamine). Ta on avaldnud mitukümmend teadusartiklit rahvusvaheliselt retsenseeritavates ajakirjades ja peatükke raamatutes.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License