Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

"Tänapäeva energeetika on mitte üksnes väga keerukas, vaid ka väga kallis tehniline süsteem, kus tuleb arvestada energiaga varustuskindlust, energia kvaliteeti, seadmete ja süsteemide ohutust, mõju keskkonnale, energiaobjektide julgeolekut ja paljusid teisi omavahel tihedalt seotud faktoreid. Aastaks 2030 ennustatakse maailmas energiatarbimise kahekordistumist ja vaatamata kavandatavale energia kokkuhoiule kasvab energiatarbimine kindlasti ka Eestis, sest vabariigi pea olematu tööstus vajab riigi jätkusuutlikkuse tagamiseks tugevat edendamist. Kõige suuremat kasvu ennustatakse maailmas aastani 2030 kivisöe- ja tuumaelektrijaamadele, kusjuures taastuvenergeetika jääb endiselt perifeerseks, tõenäoliselt alla 4% kogutoodangust. Tuumaenergeetika on energialiikidest kõige odavam ja ohutum ning ka uraani ressurssid on maapõues väga suured. Öeldust tulenevalt ei pea me Eestis enam arutama, kas tuumaenergeetika on vajalik või mitte, vaid peab küsima: millise võimsusega jaama me vajame, kuna see jaam peaks valmima ja kus ta peaks asuma?"

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License