Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

Saksamaa näib olevat erinev. Paljud inimesed, nii välismaalased kui sakslased ise, on arvamusel, et Saksamaale on tema ajalugu liiga kaua varju heitnud ning riigil on aeg nn normaalsusse naasta.

Bernd Wegner on sündinud 1949. aastal Lääne Saksamaal Oberhausenis. 1995. aastal liitus ta Hamburgi Bundeswehr´i Ülikooli (tänane Helmut Schmidti Ülikool) akadeemilise perega, asudes alates 1997. aastal juhtima Saksa ja Lääne-Euroopa lähiajaloo õppetooli. Wegner on õppinud ajalugu, filosoofiat ja politoloogiat Tübingeni, Viini ja Hamburgi ülikoolides. 1980. aastal omandas ta filosoofiadoktori kraadi uurimusega Relva-SS-i ajaloost. Samal aastal sai temast Freiburgis asuva Sõjaajaloo Uurimisinstituudi (Militärgeschichtliches Forschungsamt) vanemteadur. Oma Freiburgi-aastate jooksul tegi Wegner kaastööd suuremahulisele raamatusarjale ,,Saksamaa ja Teine maailmasõda” (“Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg”), töötades ühtlasi ka Freibergi Ülikooli lektori ning aastatel 1990-91 külalisteadurina Greifswaldi Ülikoolis. 1995. sai Wegnerist Hamburigi Ülikooli habileeritud doktor uurimusega Hitleri strateegiast ja lahingutegevusest.

Oma ingliskeelses ettekandes "Saksamaa ja Euroopa 20. sajandil” tutvustab professor Wegner viit teesi, mis aitavad paremini mõista Saksamaa rolli praeguses Euroopas. Professor Wegneri kõige üldisemaks järelduseks on, et Saksamaa ongi teistsugune, kuid seda peaks pigem aktsepteerima, mitte üritama ajaloost vabaneda.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License