Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

„Loengus annan lühiülevaade tuleviku-uuringute (futures studies, foresight) kui distsipliini väljakujunemisest. Näitan, kuidas tuleviku-uurijad neid ümbritsevat maailma, tema muutumist ja selle alternatiive käsitlevad, püüan välja tuua olulisemaid muutusi tuleviku-uuringute metodoloogias ja praktilises kasutamises. Näitematerjalina kasutan Eesti tuleviku alal tehtud töid ja toimunud diskussioone. Loengus tõstatan küsimuse, milliseid põhimõtteliselt olulisi muutusi suudeti ette näha, milliseid mitte; millised rõhuasetused on toimunud Eesti tuleviku käsitlusel jne,“ tutvustab loengut Erik Terk.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License