Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

Gennadi A. Leonov on sündinud 1947. aastal Peterburis. Ta kaitses 1971. aastal Peterburi Riiklikus Ülikoolis kandidaadikraadi matemaatilise küberneetika valdkonnas, samal aastal asus ta tööle Peterburi Riiklikus Ülikoolis, saades 1975. aastal ka dotsendi kutse. Ta kaitses teaduste doktorikraadi 1983. aastal. Alates 1985. aastast on Leonov Peterburi Riikliku Ülikooli matemaatikaprofessor, 1988. aastast Peterburi Riikliku Ülikooli matemaatika- ja mehhaanikaosakonna dekaan. Alates 2004. aastast juhib prof Leonov ka Peterburi Riikliku Ülikooli matemaatika ja mehhaanika teadusinstituuti. Ta on Teoreetilise mehhaanika Vene rahvusliku komitee ja Peterburi Matemaatika Seltsi juhatuse liige. 2006. aastal valiti ta Vene Teaduste Akadeemia kirjavahetajaliikmeks. Professor Leonovit on autasustatud NSVLiidu riikliku preemiaga 1986. aastal, samuti Peterburi Riikliku Ülikooli (1985) ja Dresdeni Tehnikaülikooli (1990) preemiatega.

Gennadi Leonov on 300 teadusartikli ning ettekande autor ja kaasautor. Teda huvitavad teadusvaldkonnad on kaose- ja stabiilsusteooriad ning mittelineaarsed võnkumised.

Loengus esitab professor Gennadi Leonov populaarse sissejuhatuse kaoseteooriasse. Kaoseteooria võimaldab selgitada ennustamise ja juhtimise dünaamilisi põhimõtteid. Muuhulgas selgitab teooria ka põhjust, miks ilmaennustust ei saa teha rohkem kui kahe nädala peale. Loengus käsitleb prof Leonov kaootilisust ja stabiilsust looduses, majanduses ning ühiskonnas. Ta esitleb juhtimise dünaamilisi põhimõtteid (Clausewitzi strateegia, "peremees-ori" süsteemid, föderalism, pidevad edukad protsessid). Kaoseteooria matemaatilisi põhimõisteid (attraktorid, Cantori hulk, fraktal, Hausdorffi dimensioon) tutvustab Gennadi Leonov elementaarsel tasemel.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License