Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

Eesti haldusreformi sisu on taandumas mõtetele, et „midagi oleks vaja teha”. Küsimus pole aga üldse selles, kui palju on valdu ja palju neil on raha. Küsimus on demokraatlike riikide võimuvertikaali ülesehituse põhimõtete radikaalses transformeerumises väga erinevatel põhjustel - Euroopa Liidu tugevnemine, globaliseerumise, ebamäärasuse ja keerukuse hüppeline suurenemine ühiskonnas jne. Antud loeng keskendub nende trendide ja neist tulenevate uute vajaduste analüüsile, ennekõike kesk- ja kohaliku valitsuse suhete aspektist vaadelduna. Seoses sellega analüüsib loeng ka subsidiaarsuse printsiibi rakendusi 21. sajandi valitsemise kontekstis. Siit saavad selgemaks ka Eesti valitsemiskorralduse kitsaskohad ja nende võimalikud lahendused.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License