Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

Loeng räägib Eesti maast ja valglinnadest, sellest, mismoodi meie tegevused maastikumustris salvestuvad ja mida inimesed nende mustritega peale mõistavad hakata. Kuidas muudab linnastumine meid ja maad?

Hannes Palang on Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi direktor, maastiku ja kultuuri keskuse juhataja ja inimgeograafia professor. Hannes Palang uurib Eesti kultuurmaastike muutuste põhjusi ja tagajärgi, rõhuasetusega nende ajaloole, planeerimisele ja erinevate huvigruppide rollile maastike kujundamises ja tõlgendamises.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License