Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

Raha, nagu ka paljude riikide ühisraha ajalugu ulatub muinasaega. Euroopas oli ühisraha kasutusel Rooma impeeriumis. Poliitilise ja majandusliku ebastabiilsuse suurenedes rooma mündid kaotasid oma otstarbe ja asendati kohaliku rahaga. Kuidas läheb eurol? Kes võidavad ja kaotavad Eestis ühisraha kasutuselevõtust? Millised võimalused ja ohud on eurol käesolevas majanduskriisis Eesti, Euroopa ja Maailma mastaabis. Nendele küsimustele vastuste otsimisele keskendubki prof Raigi loeng.

Professor Raig on kaitsnud majandusteaduste kandidaadi (Ph.D.) kraadi poliitilise ökonoomia (omandisuhted) valdkonnas Läti Teaduste Akadeemias. Raig on olnud Riigikogu majanduskomisjoni esimees ja osalenud Eestis majandus- ja omandireformide ettevalmistamisel ja läbiviimisel aastatel 1989-1995, töötanud EV Välisministeeriumis rahvusvaheliste majandusorganisatsioonide büroo direkorina, Eesti Itaalia Suursaatkonna juhina ning osalenud Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste protsessis kuni 2001. aastani.

Peale seda on ta töötanud õppejõuna, dekaanina ja prorektorina erinevates Eesti kõrgkoolides (TÜ, TTÜ, Concordia Rahvusvaheline Ülikool, Audentes Rahvusvaheline Ülikool ja Akadeemia Nord). Professor Raig on 3 raamatu ja enam kui 200 teadusliku artiki autor. Tal on teadustöid ja rahvusvahelisi publikatsioone majandusteaduse, majanduspoliitika ja ka rahvusvaheliste suhete, eriti Eesti ja Euroopa Liidu suhete küsimustes. Ta on rahvusvaheliste konverentside sagedane esineja ning külaline Eesti ja rahvusvahelises meedias.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License