Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

Demokraatia kui lääneliku ühiskonna ikoonväärtus. Erinevad demokraatia mõõtesüsteemid. Demokraatia laienemine 19-21. sajandil. Paradoksaalne demokraatiaprobleemide teravnemine viimastel aastakümnetel. Demokraatia kvaliteedi langus: riigi valitsemisjõud on territoriaalselt piiratud, kuid protsessid, mida riik peab juhtima (kultuuriline taastootmine, rahapoliitika), ning probleemid, mida riik peab lahendama, on peaaegu kõik globaalsed. Võimu omavad ja otsuseid langetavad inimesed, kes asuvad kaugel paigast, kus nende otsused reaalselt mõjuvad. Valijad ei vali neid, kes teevad otsuseid. Nõrgemate riikide diskrimineerimine nende alaesindatuse tõttu globaalsetes organisatsioonides. USA hegemoonia.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License