Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

„Teadaolevalt on kõneleb eepos „Ilias“ Achilleuse raevust ja selle põhjustest. Kuidas aga lugeda seda lugu? Kuidas mõista ja tõlgendada Achilleuse sõnades ja tegudes peituvaid sümboleid? Kuigi Achilleuse eraldumist sõjatandri ja kodu vahelisse ruumi ja aega ning hilisemat naasmist lahingusse on püütud tõlgendada mitmeti, ollakse alati sunnitud tõdema, et selle loo ühese mõistmise teeb probleemseks Achilleuse karakteri ebamäärasus ning eepose sündmuste mitmeplaanilisus ja -tähenduslikkus.

Kui püüda rekonstrueerida eeposes kujutatud Achilleuse ja Agamemnoni konfliktist alguse saanud sotsiaalset protsessi, siis saab seda teha teoreetilise mudeli abil, mis sobitub eepose sisemise loogika ja sümbolsüsteemiga. Appi võttes Arnold van Gennep’i siirderiituste analüüsist lähtuva Victor Turneri liminaalsuse mõiste ja sellega seotud sotsiaalse draama teooria, püütakse ettekandes pakkuda ühe võimaliku viisi, kuidas tõlgendada eepose struktuuri ja sümboleid ning heita valgust Achilleusele kui liminaalsele heerosele,“ tutvustab oma loengu temaatikat Joe Noormets

Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi spordisotsioloogia lektor Joe Noormets kaitses 1998. aastal sporditeaduste magistrikraadi Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Tema uurimisvaldkonnaks on inimese keha ja kehastumise sotsiaalne, kultuuriline ja ajalooline analüüs ning mängu ja mängulisuse küsimused erinevates kontekstides.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License