Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

Kultuuri-uuringutest, meediatööstusest ja loomemajandusest kümneid raamatuid kirjutanud Hartley on teadusdirektor Queenslandi Tehnoloogiaülikooli juures tegutseva loovtööstust ja innovatsiooni paarisrakendina uurivas teadus-tippkeskuses. Tema Studia Generlia Tallinna Ülikoolis keskendubki otseselt kultuuri- ja innovatsiooni-uuringute lõimimisele, mis lähtub vajadusest kaasaegset loovtööstust paremini mõista. Hartley paneb ette, et antud lõimimine annab tulemuseks uue lähenemise, mille ta on koos oma kolleegidega nimetanud kultuuri-teaduseks (cultural science).

Kultuuriteadus, nii nagu Hartley ja tema kolleegid seda välja pakuvad, on korraga nii kultuuri- kui ka majandusteadus. See, teatud mõttes uus sotsiaalse evolutsiooni teooria, lõimib ühte kolm kaasaegset teadus-valdkonda - kultuuriuuringud, evolutsioonilise majandusteaduse (evolutionary economics) ning kompleksus- ehk võrgu-uuringud. Antud uus lähenemine keskendub ennekõike teadmiste akumulatsiooni uurimisele ning näeb bioloogilisi, tehnoloogilisi, majanduslikke ja kultuurilisi süsteeme kui „koevolutsioonilisi“ ning kultuuri seejuures komplekse ja avatud adaptiivse süsteemina. Kaasaegse loovtööstuse mõtestamiseks annab see uus teooria aga asjakohase viisi mõtestada selle arengut mõjutavaid sõltuvus-suhteid.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License