Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

"Viimastel aastakümnetel on kommunikatsiooni osatähtsus meie igapäevases elus muutunud kardinaalselt. Ühiskonna areng seab oma tingimused, millega inimesed kohanevad. Kommunikatsiooni seostest tehnoloogiaga on palju kõneldud. Veidi vähemat tähelepanu on aga pööratud kommunikatsiooni ja kultuuri suhetele ja seostele. Ja sellele, kuidas me mõlemat mõistet defineerime. Eraldi või koos? Igapäevases elus jooksevad kommunikatsioon ja kultuur loomupäraselt kokku, moodustades loogilise interdistsiplinaarse energia, kuid harva me seda kõike ka niimoodi mõtestame. Kui me kumbagi sõna eraldi käsitleme, siis püüame kramplikult kinni hoida väga spetsiifilistest käsitlustest. Eesti elust on palju näiteid, kus kommunikatsioon ja kultuur võiksid olla koos käsitletud – valimised, kultuuripealinnatamine jne. Kuidas see aga tegelikkuses välja kukub ja milliseid paradokse me oma igapäevaellu ise loome, sellest ma ka oma loengus kõnelen,“ tutvustas prof Kaja Tampere loengu temaatikat.

Tallinna Ülikooli Kommunikatsiooni Instituudi direktor professor Kaja Tampere on õppinud Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuuriteaduskonnas, Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonnas, Cardiffi Ülikoolis Ühendkuningriikides ja Jyväskylä Ülikoolis Soomes. 2003. aastal kaitses ta viimases ka doktorikraadi organisatsioonikommunikatsiooni ja avalikkussuhete alal. Aastatel 1996–2004 töötas Tampere Tartu Ülikoolis lektorina. Alates 2004. aastast on ta olnud seotud Jyväskylä Ülikooliga, töötades esialgu teadurina ja hiljem valitud professorina. Kaja Tampere uurimisteemad on seotud muutuva ühiskonna kommunikatsioonijuhtimise protsessidega. Sellest ainest on ta avaldanud artikleid rahvusvahelistes teadusajakirjades, osalenud rahvusvahelistes raamatuprojektides kaasautorina ning kirjutanud kolm raamatut. Kaja Tampere on Euroopa suhtekorralduse uurijate ja õpetajate assotsiatsiooni (EUPRERA) liige, Eesti suhtekorraldajate liidu asutajaliige ning Rahvusvahelise kommunikatsiooniuurijate assotsiatsiooni liige. Lisaks kuulub Kaja Tampere Skandinaavia ja Baltikumi kommunikatsioonijuhtimise valdkonna uurijate akadeemilisse ühendusse ning osaleb EUPRERA teadusprojektides suhtekorralduse institutsionaliseerimise, kultuuridevahelise kommunikatsiooni ja sotsiaalse meedia teemavaldkondades.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License