Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

„Umbes sajandipikkune rahvuslik ajalookirjutuse traditsioon seisab väljakutsete ees üha globaliseeruvamas teadusruumis. Ühelt poolt ei saa ajalookirjutus jääda üksnes rahvuslikesse raamidesse, teisalt peetakse oluliseks tagada ühise identiteediga inimgrupile sidusat lugu nende minevikust, viimasega tegelikult põhjendades rahvusriikide olemasolu. Kui viimane kehtib just lühiajalise demokraatiakogemusega riikide (näiteks endise Nõukogude Liidu blokki kuulunute) puhul, siis rahvusvahelises historiograafias on ajalookirjutuse transnatsionalismi kontseptsioon tähtsust kogunud üsna hiljuti,“ tutvustab oma loengut prof Brüggemann.

Karsten Brüggemann on alates 2008. aastast Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi eesti ja üldajaloo professor. Ta sai doktorikraadi 1999. aastal Hamburgi Ülikoolis Saksamaal, kaitstes väitekirja, mis käsitleb Eesti vabadussõja ja Eesti vabariigi sünniga seotud küsimusi Venemaa kodusõja kontekstis. Tema uurimisvaldkond on Venemaa ja Baltimaade ajalugu. Ta on avaldanud monograafia, mis käsitleb Nõukogude Liidu massilaulude mütoloogiat 1930. aastatel, samuti mitmeid artikleid Baltimaade ajaloost, viimaste temaatika ulatub Balthasar Russowist Pronkssõdurini. Viimati avaldati „Vikerkaares“ (2009, 7-8) prof Brüggemanni artikkel venestamisest kui Vene impeeriumi ülemvõimu representatsioonist Balti provintside näitel. Hetkel valmistab ta ette monograafiat, mis uurib Venemaa avalikkuse pilte Balti provintsidest 19. ja 20. sajandil.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License