Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

„Kvalitatiivsete uurimismeetodite kiire areng ning vastandamine kvantitatiivsete uurimisviiside ning meetoditega on põhjuseks, miks sotsiaalteaduste metodoloogilised probleemid on viimaste kümnendite jooksul olnud niivõrd tuliste vaidluste objektiks, et ingliskeelses metodoloogilises kirjanduses on piltlikult räägitud koguni paradigmade sõjast. Vaatamata sellele, et vaidlused, mõistmatus ja vääritimõistmised pole metodoloogia-alasest diskursusest ega uurimispraktikast kadunud, on täna paljud sotsiaalteadlased veendunud, et kvantitatiivset ja kvalitatiivset metoodikat ei saa pidada vastandlikuks ning ühismõõteta lähenemiseks. Sellelt pinnalt on sündinud kolmas metodoloogiline lähenemine, mida eelkõige tuntakse mixed methods ehk segameetodi nime all.

Mis on selle uue lähenemise aluspõhimõtted – kas tegemist on kolmanda ning eelnevatega omakorda vastanduva paradigmaga või on võimalik käsitleda uurimismetodoloogiat raamistikus, mis vastandamise asemel integreerib erinevaid lähenemisi? Teadlikkus metodoloogilistest valikutest ning seisukohtadest mõjutab oluliselt läbiviidavate teadusuuringute kvaliteeti. Seetõttu on eelpool toodud küsimuste üle oodatud mõtteid mõlgutama kõik üliõpilased, õppejõud ja teadurid, kes sotsiaalteaduslikke uuringuid planeerivad, läbi viivad või hindavad,“ tutvustab oma loengu temaatikat professor Niglas.

Tallinna Ülikooli Informaatika instituudi andmeanalüüsi professor Katrin Niglas kaitses 1999. aastal filosoofiamagistri kraadi Cambridge`i Ülikoolis ning 2004. aastal doktoritöö Tallinna Ülikoolis. Tema teaduslik huvi on suunatud uurimismeetodite edasiarendamise ning statistika kui uurimismetoodika õpetamise didaktilistele küsimustele. Katrin Niglas on oma teadusliku tegevuse eest pälvinud mitmeid tunnustusi ja preemiaid nii Eestis kui mujal. Ta on Eesti Statistika Seltsi juhatuse liige, Rahvusvahelise Statistikahariduse Assotsiatsiooni (IASE) korrespondent Eestis, rahvusvaheliste ajakirjade Journal of Mixed Methods Research ja International Journal of Multiple Research Approaches toimetuskolleegiumi liige ning kaasautor 2010. aastal ilmunud käsiraamatule "SAGE Handbook of Mixed Methods Research".

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License