Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

"Viie Euroopa Liidu ja NATO aasta järel on Eestis tugevnemas arusaam, et läänelik riigi- ja ühiskonnamudel vajab enamat kui lihtsalt kindel ja korrektne töö ühistes institutsioonides. Euroopalikku vaba, demokraatlikku õigus- ja heaoluriigi sisu taastoodetakse järjepidevalt iga liikmesühiskonna argipäevas.

Jätkusuutliku kodanikeriigi ehitamine eeldab mõistmist, millel põhineb tema jätkuv elujõulisus tänases maailmas, mida sageli iseloomustatakse majandusliku ja kultuurilise üleilmastumise, teabesõdade ja riikluse kriisi või lagunemise kujundite kaudu. Keskendun loengus tänapäevase euroopaliku riikluse aluste ja toimemehhanismide analüüsile ning arutlen, milles seisnevad Eesti kesksed väljakutsed euroopaliku riigisisu jätkusuutlikkuse tagamisel," tutvustab loengut Leif Kalev.

Leif Kalev on Tallinna Ülikooli riigiteooria ja riigiõiguse dotsent ja Riigiteaduste Instituudi direktor. Doktorikraadi kaitses ta 2006 Tallinna Ülikoolis riigi- ja poliitikateadustes, teemaks mitmikkodakondsus ja Euroopa Liidu kodakondsus. Varasem haridustee on seotud Tartu Ülikooliga (2002 sotsioloogia teadusmagister, 1999 magistrikraadidega võrdsustatud vanad bakalaureusekraadid õigusteaduses, avalikus halduses ja politoloogias).

Kalev on olnud Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees ja aseesimees, avaliku poliitika tegevjuht 1998-2001, Tallinna Ülikooli projektijuht 2001-2005, Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi (kuni 2005 pedagoogikaülikooli sotsiaalteaduskonna riigiteaduste osakonna) õppejõud (õiguspoliitika assistent ja lektor, riigiõiguse ja riigiteooria dotsent) alates 2002, sotsiaalteaduskonna riigiteaduste osakonna juhataja 2006-2008, Riigiteaduste Instituudi direktor alates 2008. Ta on Eesti Sotsioloogide Liidu esimees, Nõmme Tee Seltsi ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu vilistlaskogu liige.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License