Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

"Rändega seonduvaid seaduspärasusi on püütud lahti mõtestada juba alates 19. sajandi lõpust, kui oli vallandunud Euroopa rahvastike ulatuslik väljaränne. Rände käsitlemisel on üldjuhul lähtutud majandusliku mõtte loogikast. Oma vaatenurk, kuidas rändeprotsessid ühes rahvastikus kujunevad, on sellele ka rahvastikuteooriatel. Demograafilise ülemineku teoreetilises raamistikus võimaldab Wilbur Zelinsky rändeülemineku teooria käsitleda rändeprotsesside põhimõttelisi seaduspärasusi sarnaselt teiste rahvastikuprotsessidega suhteliselt iseseisva süsteemina. Oma loengus püüan selgitada, miks paljutki, mida täna meedias ja poliitikas kuuleme, tuleb pidada pigem müüdiks," tutvustab loengut Luule Sakkeus.

Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi direktor vanemteadur Luule Sakkeus on majandus-, sotsioloogia- ja demograafiaharidusega rahvastikuteadlane, kes on oma teadlastee algusest 1970ndate lõpus tegelenud Eesti rändeprotsesside kaardistamisega. Nõukogudeaegse ülimahuka rändekäibe tõttu Eestis kujunenud arvukas välispäritolu rahvastik on pakkunud ainest hindamaks rahvastikuarengust tulenevaid erisusi selle rahvastikurühma sündimus-, koosellumus- ja tervisekäitumises. Luule Sakkeus pälvis ühes kolleegidega 2000. aastal Eesti riikliku teaduspreemia sotsiaalteaduste vallas.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License