Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

Hljuti ilmunud Eesti inimarengu aruanne, mille hariduspeatüki toimetajaks oli Tallinna Ülikooli sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets, järeldab: mitmes ühiskonnaarengu valdkonnas on Eesti, võrreldes Läti ja Leeduga, saanud paremini hakkama. Studia Generalia loeng analüüsib selle järelduse paikapidavust ning põhjusi, millega Eesti eripärasid seletada.
Vaatluse all on viimase 20 aasta arengud kolmes Balti riigis, aga ka regiooni tulevikuvõimalused Euroopas ja laiemalt.

Mati Heidmets lõpetas 1973. aastal Tartu Ülikooli psühholoogia osakonna, 1989 kaitses NSVL Teaduste Akadeemia Psühholoogia Instituudis kandidaadikraadi, alates 1980. aastast töötab ta Tallinna Ülikoolis. Aastatel 2001–2006 oli prof Heidmets TPÜ/TLÜ rektor, praegu on ta Psühholoogia Instituudi sotsiaalpsühholoogia professor, samuti Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu esimees. Professor Mati Heidmets on olnud Eesti Inimarengu Aruande peatoimetaja, 2011. aasta aruandes toimetas ta hariduse peatükki.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License