Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

Tunnustatud eksperdina heaolu-uuringute vallas kasutab Nic Marks innovaatilisi meetodeid, et määratleda inimeste heaolu näitajaid avalikus keskkonnas. Statistiliste ja analüütiliste tööriistade abil on ta võimeline tõlgendama heaolunäitajaid viisil, et need muutuvad kõnekaks nii poliitikute ja ametnike kui ka laiema avalikkuse jaoks. Tema töö on puudutanud erinevaid valdkondi nagu jätkusuutlik arendustegevus, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, kultuur ja tööhõive. Tallinna Ülikoolis peetava loengu käigus tutvustab Marks, kuidas üldse mõõta ühiskondlikku heaolu.

Nic Marks on New Economics Foundation'i asutajaliige, kes on alates 2001. aastast uurinud ühiskondade heaolunäitajaid, pakkudes välja uue lähenemise traditsioonilisele majanduskasvupõhisele lähenemisele. Ta on juhtinud „Õnneliku planeedi indeksi“ (Happy Planet Index) koostamist ja on aktiivselt selgitanud oma teadusuuringute praktilisi väljundeid nii poliitikutele, praktikutele kui ka avalikkusele.

Marks on lõpetanud Cambridge’i Ülikooli haldusjuhtimise erialal, saanud Lancasteri Ülikoolist magistrikraadi protsessiuuringute alal ja läbinud jätkuõpingud Surrey Ülikooli inimpotentsiaali uurimisgrupi juures. Marks on ka kvalifitseeritud psühhoterapeut ja Rahvusvahelise Elukvaliteedi Uuringute Seltsi (International Society for Quality of Life Studies – ISQOLS) liige. Aastal 2007 määras ISQOLS New Economic Foundationi'le „Inimolukorra parendamise“ preemia töö eest „Õnneliku planeedi indeksi“ koostamisel – see on ülemaailmse inimeste heaolu ja keskkonnamõjude indeks, mille juures Nic Marks oli üks juhtivatest autoritest.

Nic Marks peab seoses oma tegevusega regulaarselt ettekandeid ning tegutseb mitmel rindel ka nõuandjana. Ta oli nõustajaks Suurbritannia riikliku teadusprogrammi „Vaimne kapital ja heaolu“ juures, mis avaldati 2008. aastal. Samuti oli ta 2009. aastal publitseeritud ja suurt meediakära tekitanud New Economic Foundationi raporti „Riiklikud heaolunäitajad“ üks autoritest. Lisainfot Nic Marksi tegevuse kohta saab aadressilt www.nicmarks.org

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License