Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

„Inimajaloo vältel on suhtumine sõjalise jõu kasutamisse muutunud, kuid mõned iidsed toed on pädevad veel tänagi. Kuidas rahvusvaheline õigus piirab jõu kasutamist ja kuidas ta samas toetub jõule, et olla efektiivne. Millal on sõjalise jõu kasutamine õiguspärane ja millal õiglane? Kas demokraatia on rahumeelsem kui autoritaarsed režiimid? Kuidas kasutada jõudu siis, kui jõudude vahekord muutub?“ tutvustab oma loengu põhiküsimusi prof Müllerson.

Professor Rein Müllerson on Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia president. Ta on lõpetanud Moskva Ülikooli õigusteaduskonna 1976. aastal, kaitstes samas ülikoolis 1985. aastal ka doktoriväitekirja. Aastatel 1994–2009 töötas Rein Müllerson Londoni Ülikooli King`s College`i rahvusvahelise õiguse õppetooli juhataja ja professorina. Londoni Majandus- ja Poliitikateaduste Kool valis samal perioodil Müllersoni sajandi professoriks. Lisaks sellele on ta valitud Rahvusvahelise Õiguse Instituudi (Haag, Holland) eluaegseks liikmeks (sinna kuulub 100 juristi kogu maailmast). Professor Müllerson on 11 raamatu ja 200 teadusliku artikli autor.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License