Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

Poliitikud, teadlased ja inimesed üldiselt on pakkunud välja väga mitmesuguseid viise kommunismi mõistmiseks. Kuid väga sageli võetakse omaks lähtekoht, et kommunism erines riigiti väga olulisel määral. Ent vahest leidus siiski teatav alusmudel, mis kujunes välja Venemaal ja mis seejärel levis teistes kommunistlikes riikides? Ja kui nii, siis miks? Millised olid need välised ja seesmised survejõud, mis muutsid sarnasteks Brežnevi aegse NSV Liidu, Castro Kuuba ja isegi Pol Pothi Kambodža? Ja mispärast on olnud sedavõrd keeruline reformida kommunismi, ilma et vabanetaks täielikult kommunistlikust võimust?

Robert Service on Venemaa ajaloo professor Oxfordi Ülikoolis, samuti on ta Briti Teaduste Akadeemia liige. Professor Service on avaldanud terve rea uurimusi Venemaa ajaloost, teiste hulgas mahuka ülevaate 20. sajandi Venemaa ajaloost („A History of Modern Russia: From Tsarism to the Twenty-First Century“, 2009). Üks tema viimaseid raamatuid on aga üleilmse haardega „Seltsimehed. Maailma kommunismi ajalugu” (2007, e.k. 2010). Laiema kuulsuse on Service’ile toonud ennekõike tema ajalooliste biograafiate triloogia: „Lenin” (2000, e.k. 2002), „Stalin” (2004) ja „Trotski” (2009, e.k. 2011).

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License