Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

Kui lähtekeele mõju sihtkeele häälduse ja sõnavara omandamisele ei ole üldiselt vaidlustatud, siis lähtekeele mõju morfoloogia ja süntaksi omandamisele on väidetud olevat ebaoluline või isegi olematu. Loengu eesmärgiks on uuemate uurimistulemuste valguses näidata, et lähtekeele mõju morfoloogia ja süntaksi omandamisele on palju üldisem, kui seniste uurimistulemuste põhjal on arvatud. Loengus analüüsib Jarvis lähtekeele mõju esinemisviise ja -tingimusi ning teoreetilisi seisukohti, mis seletavad lähtekeele mõju esinemismehhanisme.

Ohio Ülikooli professor ja lingvistika osakonna juhataja Scott Jarvis on rahvusvaheliselt üks tuntumaid teise keele omandamise asjatundjaid, kelle kitsam uurimisala käsitleb keeltevahelist mõju. Tõeliseks läbimurdeks selles valdkonnas kujunes Jarvise 2000. aastal formuleeritud lähtekeele mõju uurimise ühtne metodoloogiline raamistik, mis võimaldas ületada sellel uurimisalal senini valitsenud teoreetilise ja metodoloogilise segaduse ning muuta erinevatest teoreetilistest lähtekohtadest kavandatud uurimuste tulemused võrreldavaks. Oma raamatus „Crosslinguistic influence in language and cognition“ (ilm. 2008; koostöö Aneta Pavlenkoga) sõnastas Jarvis keeltevahelise mõju uurimise lõppeesmärgi: selgitada välja, kuidas kõik need keeled, mida inimene oskab, toimivad koos tema mentaalses representatsioonis.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License