Otseteed: sisu | otsing | sektsiooni alammenüü

Tallinna Virtuaalne Ülikool 

„Keskkonda mõjutavad väga paljud faktorid. Näiteks kliima muutumisel muutub ka kogu taimestik. Samuti mõjutab inimtegevus taimkatet, eriti viimastel aastatuhandetel. Paleoökoloogilist andmestikku ja Dr Sugita väljatöötatud mudelit kasutades saame kvantitatiivselt rekonstrueerida, kuidas on taimkate väga pika aja jooksul arenenud, näiteks Eestis viimase 10 000 aasta jooksul, ehk peale viimast jääaega. Taimkatte rekonstruktsioonide põhjal on võimalik teha ka järgmise tasandi oletusi taimkatet mõjutavate tegurite kohta, nagu näiteks kliima, inimtegevus jne. Selline teave on äärmiselt oluline mõistmaks looduses aset leidvaid protsesse, mida ei ole võimalik jälgida näiteks otseste mõõtmistega. Keskkonnakaitse korraldamise jaoks on need andmed väga vajalikud. Me peame ju teadma, mida me tahame hoida. Kas tahame taastada loodust nagu ta oli 10, 50 või 500 aastat tagasi? Aga kuidas oleks, kui püüaks taastada inimtegevusest puutumata looduse?“

Dr Sugita loodud mudeleid kasutades on võimalik rekonstrueerida uuritud järvede ümbruse taimkatet regionaalsel ja lokaalsel tasemel, ühtlasi ka luua tulevikuprojektsioone: kuidas edaspidine kliima või mõne muu teguri muutus võib taimkatet tulevikus mõjutama hakata.

Shinya Sugita on alates eelmise aasta detsembrist Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi vanemteadur. Ta on paleoökoloogide seas enim rahvusvaheliselt tunnustatud õietolmu atmosfäärse ülekande mudeli looja. Ökoloogia Instituudis töötab ta prof Jaan-Mati Punningu juhitava sihtfinantseeritava teema juures, mille üheks eesmärgiks on välja selgitada järvede veetasemete kõikumiste ja järvede valgalal toimuvate muutuste omavahelisi seoseid.

Dr Sugita on varem töötanud Minnesota Ülikoolis, Jaapanis Ehime Ülikoolis ja Lundi Ülikoolis. Ta on õppinud Jaapanis Nagoya ja Hiroshima ning USAs Washingtoni ja Minnesota ülikoolides. Ta on pälvinud 1991. aastal USAs Edward S. Deevey Paleoökoloogia auhinna ning 1997/1998. Aastal külalisteadlase auhinna Rootsi Loodusteaduste Nõukogult.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License